USTAWIENIA

Jedynie

10 zł/msc

za dostęp do NAJLEPSZYCH na rynku słowników specjalistycznych!

Getionary to:

- szybki i łatwy dostęp do profesjonalnych tłumaczeń

- specjalistyczny słownik w dzidzinie prawa, medycyjny oraz technologii

- konkurencyjna cena za produkt najwyższej jakości

 

Sprawdź pakiety: Wykup dostęp

i korzystaj z zasobów Getionary zawsze i wszędzie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”):

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest LastLevel Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Władysława Trylińskiego 16/12, 10-683 Olsztyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000732158, legitymującą się numerem Regon: 369692503 oraz numerem NIP: 7393912918, z którym Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem mailowym: [email protected].

2. Twoje dane przetwarzane będą w celu:

  • realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu Getionary (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (na podstawie art. 6 ust. 3 RODO);
  • marketingu produktów lub usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami i Twoimi zleceniami, operatorowi płatności, oraz podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, to jest podmiotom świadczącym usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, usługi marketingowe, usługi windykacyjne, usługi księgowości, rachunkowości, usługi doradcze, konsultacyjne;

4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu Getionary oraz wypełniania obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
  • zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług określonych Regulaminem Serwisu Getionary.

9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zobacz regulamin serwisu Getionary.pl